Olavi Haikara myi 22.5.1998 tehdyllä kauppakirjalla Siikajoen kunnalle omistamansa tilat Rantala 11:64, Pikkuala 11:65 ja Letonkangas  33:17. Hän sai asumisoikeuden Rantala– tilalla olleeseen pihapiiriin. Hän ei kuitenkaan asunut talossa pitkään, vaan muutti Raaheen. Tämän jälkeen kunta laittoi pihapiirin tontteineen myyntiin ja se oli myynnissä useamman vuoden ajan.

Eero Tiikkala osti tämän pihapiirin rakennuksineen. Tontin pinta-ala on Rantalan tilasta 2750 neliömetriä. Kaupat tilan ostosta on tehty 27.1.2009. Pihapiiriin kuuluivat asuinrakennus, kaksi aittarakennusta, erillinen kalojen suolausaitta, huonokuntoinen navetta latoineen ja savusauna. Tontin lohkomisen yhteydessä annettiin sille nimi Luotsipiha ja rekisterinumeroksi  11:121. Luotsipihan nimi tulee Haikaran tunnetun luotsisuvun perusteella.

Eero Tiikkala perusti marraskuussa 2009 Hirsi- säätiön, jonka tarkoitus on vanhan maalaiskulttuurin ja perinteen vaaliminen ja siikajokisen kotiseututyön tukeminen. Eero Tiikkala siirsi Luotsipihan säätiön omistukseen. Hän aloitti Luotsipihan rakennusten kunnostamisen ennen kuin Hirsi- säätiö perustettiin. Luotsipihan perinnetalossa, joka sisältää kaksi hirsiaittaa ja keittiön. Alueella voidaan järjestää monenlaisia tilaisuuksia pihapiirin rakennusten kunnostamisen jälkeen. Luotsipiha on todellinen helmi Siikajoen Tauvossa. Se on pihapiiri merinäköalalla, hiekkadyynien keskellä ja merenranta kasvillisuuden ympäröimänä.

säätiön tarkoitus

Elmerin kartanon omistaa Hirsi-säätiö, säätiön tarkoituksena on vanhan maalaiskulttuurin ja perinteen vaaliminen ja siikajokisen kotiseututyön tukeminen. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan hankkimalla omistukseen vanhoja rakennuksia ja kunnostamalla niitä alkuperäiseen asuun, edistämällä vanhojen hirsirakennusten suojelua ja konservointia, sekä tallentamalla paikallista talonpoikais-, metsästys- ja kalastusperinnettä. Säätiöllä on oikeus ottaa vastaan lahjoituksia, kuten osakkeita, testamentteja ja muuta kiinteää omaisuutta.

Rahalahjoitukset voi osoittaa säätiön tilille Siikajoen Op 542406­60907517. Kiitos.

Tähän mennessä saamillaan lahjoitusvaroilla Säätiö on restauroinut osittain kartanon pihapiirin rakennukset ja ympäristön. Vanha päärakennus vaatii vielä kamarien kunnostuksen ja vesikaton uusimisen, myös kalansuolausaitan kunnostus on kesken.

maisema